Info

För att titta på dessa sidor krävs en web-läsare som klarar av ramar, exempelvis Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Upplösning 1024x768 pixel och 256 färger gäller för de flesta sidorna. För fotografier under rubrikerna Boklåda och Galleri rekomenderas 16-bitars färg, och upplösning 1024x768 pixel.

För att skapa sidorna användes en Macintosh och bilderna redigerades med Photoshop eller Aperture.

Fotografierna är till övervägande del tagna med digitalNikon utrustning. Äldre bilder med Kodak eller Fuji film. Inscanning har gjorts med Canon scanner.

Se avsnittet hjälp för mer information om vad du kan göra som användare.

För alla inlägg gäller PUL samt svensk lag. Störande eller kränkande inlägg samt otillbörlig reklam kan plockas bort utan föregående varning av webmaster.

Design gjord av Casimir Artmann


Webmaster: Casimir Artmann
e-post: info@artmann.se
Stockholm, Sweden