Installationsanvisning Intra 2.1.x (1999-01-19)

Läs igenom detta dokument innan installation av Intra 2.1.x.

Detta konferanssystem kan användas med UNIX eller Windows NT som operativsystem på WWW-server. Genomför anvisad test efter installation för att verifiera funktionen.

För installation krä,vs någon följande konfigurationer:

Hårdvarukrav för Intra 2.1.x är överensstä,mmande med kraven för operativsystem med webserver/browser.

För UNIX är utvecklingsmiljön SCO UNIX Open Server 5.0.2, Pentium 75 MHz, 48 Mb internminne och 2 Gbyte disk. Motsvarande för Windows NT 4.0 är Pentium 166 Mhz, 64 Mbyte internminne och 3 Gbyte disk.

Scripten har också installeras under RedHat Linux 5.1 (i386) och Sun Solaris 2.6 (Sparc). Förhoppningsvis skall de fungera på andra UNIX-plattformar och med WWW-server som föjer NCSA httpd.

Grundläggande kunskap om rättigheter i UNIX resp Windows NT, samt inställningar för WWW-server är en förutsättning för att genomföra installation.

UNIX

Installationen är anpassad för att WWW-server finns i katalogen /httpd, körklara cgi-script i katalogen /httpd/cgi-bin, HTML-sidorna i /httpd/htdocs samt symboler i katalogen /httpd/icons.

Lägg filerna cgi-src.tar.gz, cgi-bin.tar.gz, htdocs.tar.gz, db.tar.gz, icons.tar.gz i katalogen /httpd. Packa upp arkiven med gzip, resp tar.

I samband med detta skapas katalogerna /httpd/cgi-src/intra, /httpd/cgi-bin/intra, /httpd/htdocs/intra och /httpd/db.

$ cd /httpd/cgi-src/intra.
$ make clean
$ make intra
$ make install

I katalogen /httpd/db skall den användare som WWW-server startas som, ha fullständiga rättigheter. Övriga kataloger, samt filen /httpd/db/user.dat skall rättigheterna vara satta till read and execute. Endast den anvä,ndare som administrerar Intra.2.1.x skall ha skriv-rättigheter till dessa filer.

Windows NT

Installationen är anpassad för att WWW-server finns i katalogen c:\inetpub, körklara cgi-script i katalogen c:\inetpub\cgi-bin, HTML-sidorna i c:\inetpub\wwwroot samt symboler i katalogen c:\inetpub\icons.

Lä,gg filen intra.zip i katalogen c:\temp. Packa upp arkiven med Winzip.

I samband med detta skapas katalogerna c:\inetpub\cgi-bin\intra, c:\inetpub\icons, c:\inetpub\wwwroot\intra och c:\inetpub\db.

Starta programmet Internet Service Manager och inställningar för Service WWW.

Default document: index.html

Add virtual path: /cgi-bin Document: c:\inetpub\cgi-bin
Read Execute

Add virtual path: /icons Document: c:\inetpub\icons
Read

I katalogen c:\inetpub\db skall den användare som WWW-server startas som, ha fullständiga rättigheter. Om behörighet används för åtkomst skall även dessa användare ha samma rättighet för katalogen.

För övriga kataloger, samt filen c:\inetpub\db\user.dat, skall rättigheterna vara satta till read and execute. Endast den användare som administrerar Intra.2.1.x skall ha skriv-rättigheter till dessa filer.

Test av installation

Starta valfri läsare på WWW-server, som stöder frames, med adressen http://localhost/intra/index.html.

I vänster sida skall en meny visas. Välj Om från menyn, och en sida med uppgifter om edition, version, användare och andra uppgifter skall visas.

Fortsätt med menyvalet Nytt, och skapa en Ny kategori. ( eg anslagstavla ). Skapa därefter ett Nytt ämne, ( eg Allmän) och därefter ett Nytt meddelande.

Menyvaltet Inlåda skall nu visa att ett nytt meddelande finns i Anslagstavla, Allmän.

Samma länk finns under Innehåll.

För övriga funktioner hänvisas till menyvalet Hjälp.


Webmaster: Casimir Artmann
e-post: info@artmann.se
Sundsvall, Sweden