Copyright

Copyright (c) Casimir Artmann, 1982-2007, Sverige.

Text, bilder och källkod är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Kopiering för privat bruk är tillåtet under förutsättning att källan anges. För fri källkod gäller GPL, GNU public license.


Webmaster: Casimir Artmann
e-post: info@artmann.se
Stockholm, Sweden